Lijftijdmassage studio, gevestigd aan de kilstraat 12

3299XB Maasdam, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Persoonsgegeven die wij verwerken 

 

Lijftijdmassage studio verwerkt uw persoonsgegevens 

doordat u gebruik maakt van de diensten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-Voor en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Email adres

- IP-adres

- Bankrekening nummer

 

Lijftijdmassage studio gebruikt haar clientengegevens alleen voor

 

 • Het maken en verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informeer of financieel.

 

 • Persoonlijk contact.

 

 • Het versturen van facturen

 

 • Het versturen van uitnodigingen van Lijftijdmassage studio.

 

 • Het bepalen van de juiste behandeling.

 

Lijftijdmassage studio gebruikt haar gegevens niet voor:

 

 • Verkoop van adresgegevens of andere persoonlijke gegevens aan derden.

 

 • Het versturen van spam

 

Lijftijdmassage studio draagt er zorg voor dat:

 

 • Clientgegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

 

 • Clientengegevens, na het laatste behandelcontact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard wordt en daarna vernietigd.

 

 • Op verzoek van de client alle betreffende gegevens van de client onmiddellijk vernietigd zullen worden wanneer hierom gevraagd wordt.

 

 • Lijftijdmassage studio is de enige die deze gegevens kan inzien en kan gebruiken.

 

 • Lijftijdmassage studio zal nimmer zonder u toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

 

 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak waarin Lijftijdmassage studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.