Lijftijdmassage is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Persoonsgegeven die wij verwerken 

 

Lijftijdmassage studio verwerkt uw persoonsgegevens 

doordat u gebruik maakt van de diensten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-Voor en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Email adres

- IP-adres

- Bankrekening nummer

 

Lijftijdmassage studio gebruikt haar clientengegevens alleen voor

 

 • Het maken en verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informeer of financieel.

 

 • Persoonlijk contact.

 

 • Het versturen van facturen

 

 • Het versturen van uitnodigingen van Lijftijdmassage studio.

 

 • Het bepalen van de juiste behandeling.

 

Lijftijdmassage studio gebruikt haar gegevens niet voor:

 

 • Verkoop van adresgegevens of andere persoonlijke gegevens aan derden.

 

 • Het versturen van spam

 

Lijftijdmassage studio draagt er zorg voor dat:

 

 • Clientgegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

 

 • Clientengegevens, na het laatste behandelcontact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard wordt en daarna vernietigd.

 

 • Op verzoek van de client alle betreffende gegevens van de client onmiddellijk vernietigd zullen worden wanneer hierom gevraagd wordt.

 

 • Lijftijdmassage studio is de enige die deze gegevens kan inzien en kan gebruiken.

 

 • Lijftijdmassage studio zal nimmer zonder u toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

 

 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak waarin Lijftijdmassage studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.